Emendations and Corrections of the Critical Edition

Below are listed the emendations and corrections of the critical text that have been adopted by the translator. For specific discussions the reader may consult the notes to the translation. Question marks identify conjectures.

1.20   pragrahānugrahayoḥ   pragrahanigrahayoḥ (?)  
6.10   cakre śobhāṃ purāṃ punaḥ   cakre śobhayituṃ purīm  
6.15   rāmābhiṣeka-   rāmābhiṣṭava  
6.16   rāmābhiṣeka-   rāmābhiṣṭava  
8.1   abhyasūyya   abhyasūya  
9.31   śāntam   śātam  
11.3   katthase   kathyase  
11.12   sādhuvṛttasya   sādhu vṛddhasya  
12.6   samaye   samayam  
12.22   rāmo ‘bhiṣekārtham ihāyāsyati   rāmābhiṣekārtham ihāyasyati  
13.16   saṃpratibuddhasya   saṃprati buddhasya  
14.14   madirekṣaṇā   madirekṣaṇe  
16.24   *sa nideśe   saṃnideśe  
16.57   avicālayan   avicārayan  
17.33   kiṃnarī   saurabhī  
19.9   punaḥ   purāt  
19.19   kaścit   kaś ca  
19.20   yasya   yac ca  
20.5   mahān ayam   mahānayaḥ (?)  
21.11   uvāca suprītā   uvācāsuprītā (?)  
22.1   śuci   śuciḥ  
22.5   mahāvanāni carataḥ   mahāvane vicarataḥ  
23.21   sa samayo   sasamayo  
23.30   *lakṣmaṇaśatrughnau   bharataśatrughnau  
24.17   saṃmatā   saṃyatā  
27.10   api   iva  
28.16   rājaśārdūlaḥ   raghuśārdūlaḥ  
29.12   agastyam   āgastyam  
30.10   daśarathaḥ   daśaratham (?)  
30.22   abhijanam   api janam  
31.25      add 816*  
32.10   viṣaṇṇā, gatajanam   vivarṇā, gatadhanam  
34.14   deśakālajño, śuci   deśakālajñam, śucim  
37.10   samudhvastam   samuddhvastam  
40.28   uddhatavegibhiḥ   uddhataveginaḥ  
43.14   nātyartham   atyartham  
45.10   sukha-   guha  
46.5   gaṅgām   gaṅgā  
46.32   tadā   tathā  
53.3   guhena sārdhaṃ tatraiva sthito ‘smi divasān bahūn   guhena saha kṛtsnaṃ ca tatraiva divasaṃ sthitaḥ  
53.10   vyaktam   ‘vyaktam  
58.48   ālabheta   ālapeta  
58.51   cāru-   cāru  
60.2   vividham   dvividham (?)  
63.4   śāntim   gānti  
63.15   bhayāvahān   bhayāvaham  
68.2   mā mṛtam   mām ṛte (?)  
71.5   śabda-   bāṣpa-  
71.22   arhati   arhasi  
74.17   tatrendrakīlapratimāḥ   yantrendrakīlaparighāḥ  
76.1   bharataḥ   bharata-  
77.19   anugatām   anutthitām  
78.8   yadā tuṣṭas   yadāduṣṭas  
81.22   kevalam   kevalām  
85.16   vāso bhūṣaṇa-   vāsobhūṣaṇa-  
85.50   utsādya   ucchādya  
85.72   avagāhya sutīrthāṃś ca   avagāhyasutīrthāṃś ca  
86.12   citrakūṭaś ca parvataḥ   citrakūṭaṃ ca parvatam  
89.18   ramyām   paśyan  
90.25   mahāvane   mahāhave  
93.23   -sravaṇām   -pravaṇām  
94.23   bhṛtya-   bhṛtyam  
94.43   rājaputraḥ   rājaputra  
95.47   guhāgirīṇām   guhā girīṇām  
98.54   abhi*pattat   abhipattā  
101.22   svargastham   satyastham (?)  
106.9   patnīm   paṅktīm  
108.25   anugamanāt … tasmāc cid   anugacchan sa … kasmāc cid (?)  
109.23   vāśubhaḥ   vā śubhaḥ  
110.10   tathāvṛttiś ca yātā tvam   tatraivārundhatī yātā  
110.40   prāpya   sthāpya  
111.5   phalaśodhanāḥ   kalaśodyatāḥ